Confraternity Sunday-OUR LADY OF LOURDES CHURCH KANAJAR

ಕಣಜಾರ್ ಲೂರ್ದ್ ಮಾಯೆಚೆ ಕೊಂಪ್ರಿಚೆ ಆಯ್ತಾರಚೆಂ ಮೀಸ್ ವಡಾ ದಬಾಜನ್ ಸಲ್ಲೆಂ.ಸಾಂಜೆರ್ ಇಗರ್ಜಿಂತ್ ಮಿಸಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಉಂಪ್ರಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಚಂ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಇಗರ್ಜಿಥಾಂವ್ನ್ ರಂಗನಪಲ್ಕೆ ಮೈದಾನಾಂತ್ ಅಸ್ಲೆಂ .ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೈಯ್ರೆ ಯಾಜಾಕಾನಿಂ ಅರ್ಥಭರಿತ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ.ಫಿರ್ಗಜ಼್ ವಿಗಾರ್ ಮೊಗಾಳ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಲೂಯಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆ.ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ ಸಹಾಕರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ಪಾಟಾಯ್ಲೊ.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *