Category: ICYM Activities

October 19, 2018 churchlourdes No comments exist

cheap provigil prescription The Lourdes Sports Meet 2K18, held at Late. P.M. Saldanha Memorial Kowdoor Stadium, Ranganapalke-Kanajar on Thursday, October 18 2018.  This Udupi diocese level sports meet organized in cooperation with Parish pastoral council and ICYM of Lourdes Church, Kanajar was a grand success, Below is the quick glimpse of the event.   The Sports meet was…

March 5, 2018 churchlourdes No comments exist

“How beautiful upon the mountains are the feet of those who bring good news” (Is 52:7) The Sunday Catechism day was celebrated uniquely this year. On 4th March at 8:00 am all the catholic students’ and their parents, catechism teachers and parishioners gathered in the church for the Eucharistic celebration. The children conducted liturgy meaningfully….

December 25, 2017 churchlourdes No comments exist

ಕಣಜಾರ್ ಲೂರ್ದ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ಫಿರ್ಗಜ಼ಿಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‌ ಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಮೀಸ್ 24/12/2017 ಸಾಂಜೆರ್ 7:00ವರಾರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ.ಮೀಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗಿತಾಂ ಗಾಯ್ಲಿ. ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನಕ್ ಫಿರ್ಗಜ಼್ ಯಾಜಕಾ ಸವೆಂ,ಹೆರ್ ಸಯ್ರೆ ಯಾಜಕ್ ಅನಿಂ ಫಿರ್ಗಜ಼್ಗಾರಂ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲಿಂ. ಮಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಣಜಾರ್ ಐಸಿವೈಯಂ ಥಾವ್ನ್ಂ ಮನರಂಜನ್ ಖೆಳ್,ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ,ಕ್ರಿಸ್ತ ಜನನಾಚೆಂ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕಲೊ.

November 12, 2017 churchlourdes No comments exist

ಐಸಿವೈಯಂನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನ್ ಬೆಂಜಾರ್ 12/11/2017 ಪಯ್ಲಾ ಮಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.   ಮೊಗಾಳ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂವಿಧಿ ಸಲವ್ನ್ ವೆಲಿ.ಸರ್ವ್ ಫ಼ಿರ್ಗಜ್ಗಾರನಿಂ ಅಪ್ಲಿಂ ವಾಹನ ಹಾಡ್ನ್,ಐಸಿವೈಯಂ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ವಾಹನಾಂ ಮಾಂಡುಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ                                          

January 24, 2017 churchlourdes No comments exist

Lourdes Rolling Trophy 2017 was successfully eventualized by ICYM Kanajar on 15th Day Of January, 2017. This Trophy symbolised the unity and integrity of the Parishioners. The sportive spirit of the parishioners rose in the Late P.M. Saldhana Memorial “Kowdoor Stadium” When the 11 Wards faced off each other For the Sparkling Trophy. Firstly, this…

November 6, 2016 churchlourdes No comments exist

ICYM Unit of Lourdes church kanajar has undertaken various activities in the parish. One of them is visiting the sick and aged people as the “Year of Mercy” is getting over, The ICYM unit took a decision to visit the sick and aged people of the parish. They started their mission on 6th NOV 2016,…