CHRISTMAS CELEBRATION:2017

ಕಣಜಾರ್ ಲೂರ್ದ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ಫಿರ್ಗಜ಼ಿಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‌ ಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಮೀಸ್ 24/12/2017 ಸಾಂಜೆರ್ 7:00ವರಾರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ.ಮೀಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗಿತಾಂ ಗಾಯ್ಲಿ.

ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನಕ್ ಫಿರ್ಗಜ಼್ ಯಾಜಕಾ ಸವೆಂ,ಹೆರ್ ಸಯ್ರೆ ಯಾಜಕ್ ಅನಿಂ ಫಿರ್ಗಜ಼್ಗಾರಂ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲಿಂ.

ಮಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಣಜಾರ್ ಐಸಿವೈಯಂ ಥಾವ್ನ್ಂ ಮನರಂಜನ್ ಖೆಳ್,ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ,ಕ್ರಿಸ್ತ ಜನನಾಚೆಂ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕಲೊ.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *