Kanajar Parishioners Bid Farewell to Parish Priest Fr Alexander Lewis

 

 

The parishioners of Our Lady Of Lourdes Church Kanajar held a farewell programme in honor of Fr Alexander Lewis in the church hall on Tuesday, 6 July 2021

A formal felicitation and farewell ceremony was held. The members of the Administrative committee and Lourdes School Headmistress and Staff were also Present.

ಆಮ್ಚೊ ಫಿರ್ಗಜ್‌ ವಿಗಾರ್‌ ಮಾ.ಬಾ.ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್‌ ಲುವಿಸ್‌ ಹಾಂಕಾಂ ಬೆಳ್ವೆ ಫಿರ್ಗಜಿಕ್‌ ವರ್ಗ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ವೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್‌ ಪಿರ್ಗಜ್‌ ಆರ್ಥಿಕ್‌ ಮಂಡಳಿ, ಫಿರ್ಗಜ್‌ ಗೊವ್ಳಿಕ್‌ ಮಂಡಳಿ ಆನಿ ಲೂರ್ಡ್ಸ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್‌ ಸನ್ಮಾನ್‌ ಆನಿ ಅದೇವ್ಸ್‌ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್‌ ಮುಖೇಲ್‌ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್‌ ಆಮ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜ್‌ ಯಾಜಾಕ್ ಮಾ.ಬಾ.ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್‌ ಲುವಿಸ್‌, ಗೊವ್ಳಿಕ್‌ ಮಂಡಳಿಚಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್‌ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇಬಲ್‌ ನಜರೆತ್‌, ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಮರ್ವಿನ್‌ ಡಿಸೋಜಾ, ಅಟ್ರಾ ಆಯೋಗಾಂಚಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮರಿಯ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಆರ್ಥಿಕ್‌ ಮಂಡಳಿಚೊ ಸಾಂದೊ ತಶೆಂಚ್‌ ಗೊವ್ಳಿಕ್‌ ಮಂಡಳಿಚೊ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ಶೀ ಆಂಬ್ರೋಜ್‌ ಲೋಬೊ, ಲೂರ್ಡ್ಸ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಮೀಡಿಯಂ ಹಾಚಿ ಮುಖೆಲ್‌ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣ್‌ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್‌ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಲೂರ್ಡ್ಸ್‌ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್‌ ಸಿ. ಕ್ಲೆರಿಟಾ ವೇದಿಚೆರ್‌ ಹಾಜಾರ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಂ ಥಾವ್ನ್‌ ಪ್ರಾರ್ಥನ್‌ ಗೀತಾದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆರಂಭ್‌ ಕೆಲೆಂ. ಶ್ರೀ ಆಂಬ್ರೋಜ್‌ ಲೋಬೊನ್‌ ವೆದಿಚೆರ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್‌ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಸ್ವಾಗತ್‌ ಕೆಲೊ. ಪಿರ್ಗಜಿ ತರ್ಫೆನ್‌ ಫಿರ್ಗಜ್‌ ಆರ್ಥಿಕ್‌ ಮಂಡಳಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನೆಟ್‌ ಮಿನೇಜಸ್‌ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್‌ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮೋನಿಸ್‌ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ನ್‌ ವಿಗಾರಾಂಕ್‌ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಫಿರ್ಗಜ್‌ ಗೊವ್ಳಿಕ್‌ ಮಂಡಳಿಚೊ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಮರ್ವಿನ್‌ ಡಿಸೋಜಾನ್‌ ಮಾನ್‌ ಪತ್ರ್‌ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ಪಿರ್ಗಜ್‌ ಆರ್ಥಿಕ್‌ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಆನಿ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್‌ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಗಾರ್‌ ಬಾಪಾಂಕ್ ಶಾಲ್‌, ಫಳಾಂಫುಲಾಂ ಆನಿ ಮಾನ್‌ಪತ್ರಾ ಸವೆಂ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್‌ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್‌ ಕೆಲೊ. ಇಸ್ಕೊಲಾ ತರ್ಫೆನ್‌ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್‌ ಪಿಂಟೊ ಹಿಣೆಂ ವಿಗಾರ್‌ ಬಾಪಾಂಚಿ ಸೆವಾ ವಾಖಾಣುನ್‌ ಆನಿ ದಿನ್ವಾಸುನ್ ಮಾನ್‌ ಪತ್ರ್‌ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸಿಬಂಧಿ ಸವೆಂ ವಿಗಾರ್‌ ಬಾಪಾಂಕ್‌ ಫಳಾಂಫುಲಾಂ ಆನಿ ಮಾನ್‌ಪತ್ರಾ ಸವೆಂ ಸನ್ಮಾನ್‌ ಕೆಲೊ.‌ ಫಿರ್ಗಜಿಚೊ ಕೊಯರ್‌ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಬೊನಿಫಾಸ್‌ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಅಪ್ಣಾನ್‌ಚ್‌ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅದೇವ್ಸ್‌ ಕಂತಾರ್‌ ಶ್ರೀ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜಾ ಸವೆಂ ಗಾಯ್ಲೆಂ.

ಮಾ.ಬಾ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್‌ ಲುವಿಸ್‌ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್‌ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆ ಆವ್ಧೆಂತ್‌ ತಾಂಕಾಂ ಭಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕೊಡು ಆನಿ ಗೋಡ್‌ ಅನ್ಭೋಗ್‌ ಸಭೆರ್‌ ವಾಂಟುನ್‌ ಘೆತ್ಲೊ. ವಿಗಾರ್‌ ಬಾಪಾನಿಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್‌ ಸಪ್ಣಾಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾವ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‌ಯೀ ಬೆಜಾರಾಯ್‌ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಇಸ್ಕೊಲಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‌ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್‌ ಆಮ್ಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್‌ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಕ್‌ ಹಾಡುಂಕ್‌ ಮಿನತ್‌ ಕಾಡಿಜೆ, ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಆನಿ ಶಿಕೊಂವ್ಚೆಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್‌ ನಂಬರ್‌ ವ್ಹನ್‌ ಜಾಯ್ಜೆ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಮಾನ್‌ ರಿತಿನ್‌ ಪಳಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್‌ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಂಕ್‌ ಸಬಾರ್‌ ಸೂಚನಾಂ ದಿಲಿಂ.

ವಿಗಾರ್‌ ಬಾಪಾಂಕ್‌ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾತ್‌ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆ ಆವ್ಧೆಂತ್‌ ತಾಂಕಾಂ ಕುಮೊಕ್, ಸಹಾಕಾರ್‌ ಆನಿ ಆಧಾರ್‌ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಕಾಡ್ನ್‌ ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್‌ ಭಾವುಡ್ಲೊ.

ವಿಗಾರ್‌ ಬಾಪಾನಿಂ ಆಶೆಲ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್‌ ಯೋಜನಾಂತ್‌ ಬಾಕಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಮಿಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ನ್‌ ಪೊಂತಾಕ್‌ ಪಾವೊಂವ್ಕ್‌ ಪ್ರಯತನ್‌ ಕರುಂಕ್‌ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಶ್ರೀ ರೋಬರ್ಟ್‌ ಮಿನೇಜಸಾನ್‌ ಕಿತೆಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಅಧುರಿಂ ಆಸಾತ್‌ ತಿಂ ಸಭೆರ್‌ ವಿವರ್ಸಿಲಿಂ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಮರಿಯ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್‌ ವೆದಿರ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್‌ ಹಾಜಾರ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ಸಹಾಕಾರ್‌ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್‌ ಭಾವುಡ್ನ್‌ ಧನ್ಯಾವಾದ್‌ ದಿಲೆಂ.

ವಿಗಾರ್‌ ಬಾಪಾನಿಂ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್‌ ಆಶೀರ್ವಾದ್‌ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಕ್‌ ಹಾಜಾರ್‌ ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾನಿಂ ವಿಗಾರ್‌ ಬಾಪಾಂಕ್‌ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್‌ ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ಸರ್ವಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವಣ್‌ ಸ್ವೀಕಾರ್‌ ಕೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್‌ ಆರ್ಥಿಕ್‌ ಮಂಡಳಿಚೊ ಸಾಂದೊ ತಶೆಂಚ್‌ ಗೊವ್ಳಿಕ್‌ ಮಂಡಳಿಚೊ ಮಾಜಿ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರೋಬರ್ಟ್‌ ಮಿನೇಜಸ್‌ ಹಾಣಿಂ ಚಲವ್ನ್‌ ವೆಲೆಂ.

 

 

Connect With Us on Social Media :

YOUTUBE:
Lourdes Church :https://bit.ly/3iM3Evo
ICYM Kanajar   :https://bit.ly/3gOz7wo

Instagram:https://bit.ly/3vhDcja

FACEBOOK:https://bit.ly/39kP76O

Website:https://bit.ly/3ckOQT8

Email:kanajarchurch@gmail.com

   All rights reserved® @ OUR LADY OF LOURDES CHURCH KANAJAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *