Obituary: Cristen Saldhana, Lourdes Ward

ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಸಲ್ಡಾನ ಪತಿಣ್ ಜೆ. ಬಿ. ಸಲ್ಡಾನಾಚಿ(ಸಲ್ದಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್) ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ  ಇಗರ್ಜೆ ಲಾಗ್ಸಾರ್, ತಿ 18-10-2020 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್  4:30 ವೊರಾರ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂ (19-10-2020) ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 11:30 ವೊರಾರ್ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.ಮೀಸ್ ಆಸ್ಚೆನಾಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೇವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಕೊವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಪಾಳ್ಚಿ.

———————————————————————————————————————-

Cristen Saldhana  w/o J.B Saldhana (Saldhana  Master) Lourdes Ward Passed away on 18-10-2020 in Manipal Hospital at 4:30pm.

Funeral is on October 19-10-2020 at 11:30am at Our Lady Of Lourdes Church Kanajar.

COVID-19 prevention guidelines to be followed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *